www.lifealocal.com

Travel

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal โอท็อบ

เที่ยวท้องถิ่น ทำบุญไหว้พระ ขอพร วัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ภายในพระวิหารหลวงของวัดประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ วัดมหาธาตุวรวิหาร “ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ พระปรางค์ 5 ยอด “ วัดมหาธาตุวรวิหาร ชมพระปรางค์ห้ายอดสีขาวภายในปรางค์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และภาพปูนปั้นต่างๆ ภายในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึงสามองค์ ได้แก่ หลวงพ่อวัดมหาธาตุ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระปรางค์ 5 ยอด สีขาว  มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน ภายในพระวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ เมื่อเข้ามาภายในวัดจะพบกับ พระวิหารหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บริเวณหน้าบันประตู มีลวดลายปูนนั้นที่งดงาม ภายในพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ นอกจากนี้ ยังมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์...
เที่ยวท้องถิ่นไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล ณ “เขาหลวง จ.เพชรบุรี” สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงฯที่มีของดีหลากหลายชวนให้สัมผัสแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ เขาหลวงเมืองเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเพชรบุรี เคียงคู่กับ “เขาวัง” หรือ “พระนครคีรี”ขุนเขาชื่อดังประจำจังหวัดเพชรบุรี ชื่อเขาหลวงแม้จะแปลว่าเขาใหญ่ แต่เขาหลวงเมืองเพชรกลับเป็นภูเขาลูกเล็กๆ มียอดสูงเพียง 92 เมตรเท่านั้น แต่ในความเล็กของเขาหลวงนั้นก็จัดเป็นประเภท “เล่นใหญ่ เล็กๆไม่” เพราะในพื้นที่เขาหลวงนั้นประกอบด้วยถ้ำจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำพระพุทธโฆษา ถ้ำแกลบ ถ้ำเปี้ยว ถ้ำหมอก ถ้ำมะรุม ฯลฯ รวมไปถึงถ้ำสำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งนี้ คือ “ถ้ำเขาหลวง” หรือ “ถ้ำหลวง” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกล้ำค่าของเพชรบุรี ถ้ำเขาหลวง หรือ ถ้ำวิมานจักรี ตั้งอยู่บนเขาหลวง ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 5 กิโลเมตรนะชาวเที่ยวท้องถิ่น สำหรับความโดดเด่นของถ้ำเขาหลวงนั้น ถ้ำแห่งนี้นอกจากจะเป็นถ้ำหินปูนที่มีความงดงามจากการสรรค์สร้างของธรรมชาติ...
7 สถานที่รับบุญวันพระใหญ่ เที่ยวท้องถิ่น พาสายบุญ​ ไหว้พระเมืองธรรมะวนัสวณะนครคีรี เสริมสิริมงคลเป็นใหญ่-เป็นโต-มนต์ขลัง เศรษฐีเมืองพริบพรี หรือพาไปที่เมืองเพชรบุรี เสริมสิริมงคลหลังจากห่างหายจากการไหว้พระขอพรช่วงโควิด 19  “ เขาหลวง จ.เพชรบุรี ” สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงฯที่มีของดีหลากหลายชวนให้สัมผัส เขาหลวงเมืองเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเพชรบุรี เคียงคู่กับ “เขาวัง” หรือ “พระนครคีรี”ขุนเขาชื่อดังประจำจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เขาหลวงนั้นประกอบด้วยถ้ำจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำพระพุทธโฆษา ถ้ำแกลบ ถ้ำเปี้ยว ถ้ำหมอก ถ้ำมะรุม ฯลฯ รวมไปถึงถ้ำสำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งนี้ คือ “ถ้ำเขาหลวง” หรือ “ถ้ำหลวง” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกล้ำค่าของเพชรบุรี อ่านต่อ ?เที่ยวท้องถิ่นไหว้พระนอนขอพรนครพริบพรี “เขาหลวง จ.เพชรบุรี” http://www.lifealocal.com/travel/kaolou วัดมหาธาตุวรวิหาร ชมพระปรางค์ห้ายอดสีขาวภายในปรางค์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และภาพปูนปั้นต่างๆ...
พิษโควิด19 ที่ทำให้ต้องเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ไปก่อน ด้วยการคาดการณ์ที่ว่าหยุดไม่ได้ เพราะเท่ากับเสี่ยงให้คนในเมืองจะเอาเชื้อโควิด 19 ไปให้พ่อแม่ ผู้แก่ชราหรือเด็กที่บ้าน ภูมิลำเนาของชาวเที่ยวท้องถิ่น  จะกลายเป็นเหมือนกับม้าเร็ว ที่ลำเลียงส่งเชื้อ "สำนึกรักบ้านเกิด" จากเมืองสู่ชนบท จากเมืองสู่ป่า เพื่อลดเสี่ยงจากปัญหาตามการประเมินไว้จึงเป็นการดับฝันวันสงกรานต์ก่อนจะมีประกาศชดเชยให้ภายหลัง เลื่อนตั๋วรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน อย่างไรให้รอด!?!? จากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารทุกคนที่ซื้อบัตรโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน รถบัส สามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 13-15 เม.ย.2563 นี้ โดยชาวเที่ยวท้องถิ่นสามารถทำได้ดังนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด รถทัวร์ : ทาง...
ชวนเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างสบายใจ ตามสไตล์สายมูเตลู "เที่ยวตามวันเกิด" ทำไมหละ เพราะคนเรายังใส่เสื้อสีมงคลได้ แล้วทำไมเราจะไปเที่ยวท้องถิ่นตามวันเกิดของตัวเองบ้างไม่ได้ Life a Local นำนิสัยใจคอของคนที่เกิดในแต่ละวัน มาผูกเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละภาค จะแม่นยำมากหรือน้อยเพียงใด ต้องลองมาตัดสินใจกันครับ "เที่ยวตามวันเกิด" เกิดวันอาทิตย์ : ชอบความตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทาย      นิสัยโดยส่วนตัวของหนุ่มสาวที่เกิดวันนี้ ชอบเฮฮาปาร์ตี้ สนุกสนานถึงไหนถึงกัน จึงแนะนำภาคใต้ ปีนผา ดำน้ำ ดูประการังทะเลสวยๆ ซึ่งในแต่ละจังหวัดของภาคใต้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ด้วย ท่านที่เกิดวันนี้จะสนุกสุดเหวี่ยงเป็นพิเศษด้วย เกิดวันวันจันทร์ : ชอบวิวอลังการงานสร้าง       ชื่นชอบที่สวยงามแต่ต้องอลังการกว่าใครเพื่อน สถานที่ท่องเที่ยวและวิวธรรมชาติที่เรียกครบถ้วนในทุกๆกิจกรรมแต่เนื่องจากคนเกิดวันนี้ขี้เหงาอยู่หน่อยๆดังนั้นจำเป็นต้องหาเพื่อนไปด้วยยิ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดวันอังคาร : รักความสงบ      ท่านที่เกิดวันนี้จะชื่นชอบความสงบแต่ไม่ถึงกับเงียบสงัดล่องแพนี่แหละที่รู้ใจคนเกิดวันนี้เพียงนอนอ่านหนังสือที่ชื่นชอบในแพแม่น้ำที่สงบลมเย็นสบายเช่นกาญจนบุรีการเที่ยวของคนที่เกิดวันนี้มักชอบเที่ยวท้องถิ่นแบบสบายๆไม่อยากจัดการอะไรให้ยุ่งยาก เกิดวันพุธ : ชอบความเป็นส่วนตัว  ...
เที่ยวท้องถิ่นชวนไปสักการะ พระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคนไทยเรานั้นนับถือบูชาในฐานะขององค์บรมครูแห่งศิลปะวิทยาการ ที่ อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก  จากกรุงเทพฯ ไปก็ไม่ได้ไกลมาก ขับรถไปไม่ไกลเพียง 2 ชม. เท่านั้นเอง อุทยานพระพิฆเนศ  เกิดจากแนวคิดของพระราชพิพัฒน์โกศล หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยท่าน ได้รับการถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ จากลูกศิษย์หลวงพ่อภู อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน ย่านบางยี่เรือกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ดินล้อมรอบด้วยคลองธรรมชาติ เดิมที่นั้นท่านตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านพักคนชรา แต่ต้องพักโครงการไปจนที่ดินถูกทิ้งร้างมาเป็น เวลานาน จนกระทั่งท่านเกิดแนวความคิดสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ ภายในอุทยานพระพิฆเณศมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ 2 ปาง ตั้งอยู่ใกล้ กันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่เกิดขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาจากประชาชน เป็นแหล่งเที่ยวท้องถิ่นทางวัฒนธรรมของ จังหวัดนครนายก นอกจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุด ยังมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108 ปางให้ชม และสักการะบูชา...
‘พราวภูฟ้า’ เที่ยวท้องถิ่น เดินชิล นั่งเพลิน สูดอากาศสดชื่น พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ อย่างสบายอารมณ์ บนสะพานไม้ไผ่ ‘พราวภูฟ้า’ ที่ทอดยาวไปตามท้องนา ภายในบ้านไม้เก่าแก่สองชั้น ภูกะเหรี่ยง อีกหนึ่งที่เที่ยว unseen ของจังหวัดนครนายก เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ เรียนรู้ความเรียบง่ายของชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ภูกะเหรี่ยง แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการบนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ที่แบ่งเพื่อทำการการเกษตรประกอบด้วย พันธุ์ไม้ สวนผลไม้ นาข้าว  บ่อปลา และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือสะพานไม้ภูพราวฟ้า ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนาสีเขียวขจี ให้คุณได้เดินชมความสวยงามและสูดอากาศอันบริสุทธิ์แบบเต็มปอด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน ที่เป็นที่สะสมของใช้ของบรรพบุรุษในอดีต มาถึงนครนายกแล้วต้องแวะชมแวะแชะกันซะหน่อย เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด ถ่ายภาพชิคๆ สไตล์บ้านๆ คู่สะพานไม้ไผ่และวิวสวยๆ แล้ว ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กไว้เก็บสะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของบรรพบุรุษ 3 สกุล คือ จันลา,รัตนสุวรรณ,ฉัตรสุวรรณ และฉัตรปาโล ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือทำมาหากินของอาชีพเกษตรกร ช่างไม้...
สะพานทุ่งนามุ้ยจุดถ่ายรูปท้องทุ่ง ภาพของทุ่งนามุ้ย สีเขียวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ขั้นไว้ด้วยสะพานไม้เมื่อมองจากมุมสูงจะเหมือนกับงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ เที่ยวท้องถิ่นลุยท้องทุ่งสีเขียวขจี สะพานทุ่งนามุ้ย สถานที่เที่ยวท้องถิ่นและจุดเช็คอินสุดฮิตของจังหวัดนครนายกที่ใครๆมาก็ต่างต้องแวะเวียนกันมาถ่ายรูปคู่กับสะพานที่โค้งไปตามทุ่งนาสีเขียวถ้าหากมาในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะได้เห็นทุ่งนาสีเขียวขจีส่วนชื่อทุ่งนามุ้ยที่หลายๆคนกำลังสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้แต่ก่อนที่นี่เคยเป็นทุ่งหม่ามุ้ยต่อมาจึงเรียกที่นยี่ว่าทุ่งนามุ้ย ภาพของทุ่งนามุ้ย สีเขียวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ขั้นไว้ด้วยสะพานไม้เมื่อมองจากมุมสูงจะเหมือนกับงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ บรรยากาศโดยรอบสะพานทุ่งนามุ้ย มีความร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุง มาสูดโอโซนให้เต็มปอด วันหยุดเสาร์อาทิตย์หากยังไม่มีแพลนไปไหน ลองออกจากกรุงเทพมาเปลี่ยนบรรยากาศรับลมธรรมชาติที่สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพแบบนี้กันครับ นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีสินค้าจากชาวบ้านมาวางขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร และของฝาก และยังมีคาเฟ่เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาอีกด้วย พิกัด : สะพานทุ่งนามุ้ย ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เที่ยวท้องถิ่น
หลบฝุ่นขอไออุ่นจากมอสดูดซับ ในนาทีที่ค่าฝุ่น PM 2.5  พุ่งสูงขึ้น ในทุกวัน การหาที่ซบอกอุ่นคงจะสู้การเข้าหาธรรมชาติไม่ได้เที่ยวท้องถิ่นขอชวนไปพักผ่อนหย่อนใจ ท่ามกลางสายน้ำไหลเย็น ผ่านความเขียวชะอุ่มของต้นไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ จังหวัดนครนายกยังเป็นอักจุดที่ขาเที่ยวท้องถิ่นไม่ควรพลาด ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเเทพมากนักและยังมีความหลากหลายของการเที่ยวพักผ่อนด้วย พร้อมมอสสีเขียวที่เกาะอยู่แบบชุ่มฉ่ำ น้ำตกวังตะไคร้ หรืออุทยานวังตะไคร้อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวท้องถิ่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีบรรยากาศร่มรื่นและอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ลักษณะของน้ำตกวังตะไคร้จะเป็นลำธารน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ น้ำตกวังตะไคร้ยังมีกิจกรรมล่องแก่งให้สนุกสนานอีกด้วย หรือใครที่เป็นสายเซลฟี่ก็ต้องไปพลาดกับการถ่ายรูปริมลำธารน้ำตกและใต้ต้นไม้ริมลำธารที่โชว์รากสวยๆ มอสสีเขียวที่เกาะอยู่แบบชุ่มฉ่ำ และนอกจากนี้ยังมีสวน 12 นักษัตรและสวนดวกไม้ให้ไปถ่านรูปเล่นอีกด้วย หรือใครที่อยากพักผ่อนสักคืนสองคืนก็สามารถติดต่อบ้านพักของทางอุทยานได้อีกด้วย เที่ยวท้องถิ่นสายชิลล์ตามมา พิกัด : 222 ม.1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เปิดทำการเวลา 08.00 - 18.00 น.  Phone: 037 385 164 ค่าธรรมเนียม 150 ต่อรถหนึ่งคัน (ระบุจำนวนคนต่อคัน) เที่ยวท้องถิ่น
เส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นเชียงใหม่-ลำพูน เก็บสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆ แต่ละแห่งที่เลือกมาเอาใจคนรักผ้าโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเพราะเป็นเมืองสุดฮิป แต่คัดที่เด็ดๆมาให้สายผ้าไปตามหาผ้าผืนสวยและที่นั่งชิวๆเก๋ๆ พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย กลุ่มทอผ้าจกโหล่งลี้ บ้านปวงคำ ไปเที่ยวที่บ้านปวงคำ ไปชมผ้าเก่าลายโบราณอายุกว่า 200 ปี งานนี้สายรักผ้าต้องตื่นตาตื่นใจ  แน่นอน เพราะเป็นถิ่นกำเนิด ผ้าจกโหล่งลี้ ของดีของขึ้นชื่อของชาวลี้ ชนพื้นเมืองของลำพูน ถ้าคุณเป็นสายรักผ้าทอพื้นถิ่น ถิ่นไหนมีผ้า ที่นั่นก็มักจะน่าเที่ยวเสมอ จริงมั๊ย พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ เฮือนยอง วัดต้นแก้ว  หากมีโอกาสแวะชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ เฮือนยองวัดต้นแก้วนอกจากจะได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดต้นแก้วแล้ว ยังจะได้เยี่ยมชมของเก่า ของสะสม และผ้าซิ่น ผ้าผืน ที่หาชมได้ยากที่นำมาจัดแสดงอยู่ใน พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ เฮือนยองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชนร่วมกันทอผ้าและจัดจำหน่าย แวะมาชมพิพิธภัณฑ์และอย่าลืมซื้อของฝากคิดไม้ติดมือ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมชุมชนอีกด้วย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เป็นองค์เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จำลองรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดลำพูน เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์...

Recent Posts

google.com, pub-5452994325507356, DIRECT, f08c47fec0942fa0