ชาวเที่ยวท้องถิ่นเช็กวิธีเลื่อนตั๋วรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน ช่วงเลื่อนวันหยุดสงกรานต์

0
1903
เที่ยวท้องถิ่น life alocal

พิษโควิด19 ที่ทำให้ต้องเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ไปก่อน ด้วยการคาดการณ์ที่ว่าหยุดไม่ได้ เพราะเท่ากับเสี่ยงให้คนในเมืองจะเอาเชื้อโควิด 19 ไปให้พ่อแม่ ผู้แก่ชราหรือเด็กที่บ้าน ภูมิลำเนาของชาวเที่ยวท้องถิ่น  จะกลายเป็นเหมือนกับม้าเร็ว ที่ลำเลียงส่งเชื้อสำนึกรักบ้านเกิดจากเมืองสู่ชนบท จากเมืองสู่ป่า เพื่อลดเสี่ยงจากปัญหาตามการประเมินไว้จึงเป็นการดับฝันวันสงกรานต์ก่อนจะมีประกาศชดเชยให้ภายหลัง

เลื่อนตั๋วรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน อย่างไรให้รอด!?!?

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

จากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารทุกคนที่ซื้อบัตรโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน รถบัส สามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 13-15 เม..2563 นี้ โดยชาวเที่ยวท้องถิ่นสามารถทำได้ดังนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

รถทัวร์ : ทาง บขส. ได้ขยายระยะเวลาการให้เลื่อนตั๋วเดินทางเพิ่มเป็น 90 วัน จากปกติให้ 30 วัน  นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนตั๋วได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม จากปกติที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 10% ของราคาตั๋ว

วิธีการเลื่อนต้องนำตั๋วหรือสลิปการชำระเงินมาขอเลื่อนต่อพนักงานขายตั๋วก่อนรถออกเป็นเวลา 1 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และถ้าเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้

ส่วนกรณียกเลิกตั๋วนั้น ผู้โดยสารที่จองตั๋วระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 มีความประสงค์จะคืนค่าตั๋ว สามารถติดต่อได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทั่วประเทศตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

รถไฟเบื้องต้นทาง รฟท. ได้จัดเตรียมอำนายความสะดวกเรื่องค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วหรือเลื่อนตั๋วช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันตั๋วโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ถูกจองเต็มหมดแล้ว สามารถติดติดตามประกาศอีกครั้ง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เครื่องบิน : ทางเฟซบุ๊ก Thai Airways ได้อำนวยความสะดวกโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติและราคาพิเศษที่ออกในประเทศไทย และเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย (TG) และเที่ยวบินร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ (WE) โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อดำเนินการต่อไปนี้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางเดิมหรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างแต่ละเที่ยวบินของวันที่จะเดินทาง

ในกรณีที่รหัสชั้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่ว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี)

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง โดยชำระส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) และยกเว้นค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง

สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

การคืนบัตรโดยสาร

 – สามารถคืนบัตรโดยสารตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร

ทั้งนี้สำหรับสายการบินอื่นๆ คาดว่าจะมีรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ 

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ยังไงช่วงนี้ชาวเที่ยวท้องถิ่นก็ดูแลตัวเองและช่วยกันรับผิดชอบกับสังคม เป็นกำลังใจให้กันแล้วเราจะก้าวผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปด้วยกันในเร็ววัน

พอดี พอเพียง ลดเสี่ยง สู้ได้

BACK TO THE BASIC

ในช่วงวิกฤต COVID-19

..

จากใจ Lifealocal.com

เที่ยวท้องถิ่น

เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างไรและจะป้องกันการแพร่และรับเชื้อได้อย่างไร  ที่นี่  

กักตัวอยู่บ้านพักเที่ยวท้องถิ่นเพื่อจัดการเจ้าไวรัสโควิด 19 ที่นี่