ชวนชาวเที่ยวท้องถิ่นกฐินสามัคคี เพื่อ สมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม ได้ทำการก่อสร้างพระอุโบสถใต้ฐานพระสมเด็จพระพุทธรัตนมิ่งมงคล แต่ทางวัดยังขาดแคลนปัจจัยในการก่อสร้าง ตลอดการเดินทางแสวงบุญครั้งนี้ รับรองว่าสายบุญได้ไหว้พระ เข้าวัดแบบสุด Exclusive อย่างแน่นอน

เที่ยวท้องถิ่น life a local

กราบหลวงพ่อโตองค์ใหญ่  ชมอุทยานบัวสวรรค์  พระธาตุท่าอุเทน ชมบ้านลุงโฮ  ล่องเรือแม่โขงพาราไดซ์ครู กราบสักการะพระธาตุพนม

ไหว้พระสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุด ณ วัดโนนกุ่ม หรือ วัดหลวงพ่อโต อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองรมดำ หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยผู้ที่ก่อตั้ง วัดโนนกุ่ม คือ คุณสรพงษ์ ชาตรี ดาราภาพยนตร์ชื่อดังในประเทศไทย โดยสิ่งก่อสร้างภายในวัดมีสวนหย่อมที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

เที่ยวท้องถิ่น life a local

วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวงมีพระมหาธาตุแก่นนคร   หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์ จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่นซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม ของจังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งที่ จึงให้ทุกท่านได้แวะกราบไหว้สักการะ

เที่ยวท้องถิ่น life a local

นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดสกลนคร แวะชมพญานาคเผือก ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการสร้างองค์พญานาคเผือกขนาดยักษ์ขึ้นที่บริเวณริมบึงบัว  ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครที่มีความสวยงามมาก

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ถนนคนเดินนครนครพนม เส้นถนนคนเดินเล็กๆเลียบฝั่งโขงแต่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย ความต่างของที่นี่คือผู้คน บรรยากาศ อาหาร เสื้อผ้าของใช้ และศิลปะท้องถิ่น ซึ่งมีสถานที่ที่เด่นๆไว้สำหรับถ่ายภาพเช็คอินของที่นี่ คือ องค์พญานาคพ่นน้ำ วัดวาอารามบ้านเก่าคนดัง หอนาฬิกา ท่าเรือ สถานที่ราชการ ร้านขายของต่างๆ  ลานกิจกรรมลานปั่นจักรยานริมโขง

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ด้วยทางวัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้ทำการก่อสร้างพระอุโบสถใต้ฐานพระสมเด็จพระพุทธรัตนมิ่งมงคล แต่ทางวัดยังขาดแคลนปัจจัยในการก่อสร้าง จึงบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคปัจจัย

เที่ยวท้องถิ่น life a local

วัดพระธาตุท่าอุเทน  พระธาตุประจำวัน ของคนเกิดวันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับ    อานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์  นำท่านแวะถ่ายภาพ ที่จุดชมวิวสระพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3

เที่ยวท้องถิ่น life a local

บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ)เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรกชั้นบนและล่างของพิพิธภัณฑ์ไม่มีเสา และไม่มีการตอก  ตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้ 

เที่ยวท้องถิ่น life a local

เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัด นครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะลักษณะเป็นศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงคราม อินโดจีน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปที่ บ้านลุงโฮ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ครั้งหนึ่ง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามา อาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการ ทำสงคราม เพื่อเตรียมการ ปฏิวัติสู้กับประเทศฝรั่งเศส

เที่ยวท้องถิ่น life a local

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิด ของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มี บุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมโนรมย์  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ 

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหารนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ให้ทุกท่านได้กราบสักการะขอพรอีกด้วย

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ จงได้ช่วยโปรดอภิบาลประทานพรให้ท่าน และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป นึกคิดสิ่งใดขอให้สมดั่งความมุ่งมารถปราถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๘.๐๐ น. ตั้งกองกฐินสามัคคี เปิดรับบริจาคปัจจัย
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์องค์กฐิน

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์,สามเณรออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์,สามเณร
๐๙.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูโสภณวิบูลธรรม
(เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน-โพนสวรรค์ ธรรมยุต)

ประธานดำเนินการ-ฝ่ายสงฆ์
พระวินัส จารุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์
พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรวัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

ประธานอุปถัมภ์
อาจารย์ ดร.คฑา ชินบัญชร
เภสัชกร ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล
ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง

ประธานดำเนินการ-ฝ่ายฆราวาส
ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
คุณอุไรวรรณ ชูวงศ์วุฒิ
คุณสมเกียรติ ปิติภาคย์ตวงสิน – คุณณัฐปภัสร์ จิระจิตติพร คุณธจักร จักรพรรดิเทวา (โต้ง จักรพงษ์ฯ)

กรรมการเจ้าภาพร่วมสร้างพระอุโบสถสายบุญต่างๆ
สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบุญได้ โดยแจ้ง Inbox มาได้เลยครับ หรือ สามารถติดต่อ โทร. 098 564 6145
หรือLine Id: vvp2019  เพิ่มเติม ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life a local

เที่ยวท้องถิ่น