พักเที่ยวท้องถิ่น รู้จัก เรียนรู้ เข้าใจ ห่างภัย ไวรัสโควิด 19

0
1648
เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เที่ยวท้องถิ่นพามารู้จักเรียนรู้เข้าใจไวรัสโควิด 19 เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับเจ้าตัวร้าย ทั้งการเรียนรู้ในด้านความร้ายกาจและการเตรียมตัวป้องกันสู้กับเจ้าตัวร้ายโควิด 19

เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างไรและจะป้องกันการแพร่และรับเชื้อได้อย่างไร

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า, ปาก, จมูก และดวงตา  เนื่องจากมันอาจเป็นช่องทางที่ไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการติดเชื้อได้ พร้อมแสดงวิธีการดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันคุณจากการติดเชื้อโรคโควิด-19

โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้จาก

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ไม่แยกสังเกตอาการตนเอง (Quarantine) เมื่อมีความเสี่ยง หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

มีอาการไม่สบาย แล้วยังไม่หยุดงาน ยังเข้าไปร่วมงานหรือไปในที่ซึ่งมีคนอยู่มาก 

ป่วยแล้วไม่รายงานแพทย์ทันที ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง และไม่แจ้งข้อมูลการสัมผัสโรค

อาการที่น่าสงสัย!!

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที

มีไข้ ไอ เจ็บ น้ำมูกไหล เป็นอะไรกันแน่ ?

โรคโควิด-19, หวัดธรรมดา, ไข้หวัดใหญ่, ภูมิแพ้ มีอาการใกล้เคียงกันมาก แยกได้ยาก แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เรามีความเสี่ยงแค่ไหน

» ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กลุ่มคนที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และอาจจะรวมถึงผู้ชายด้วย

» การวิเคราะห์ขนาดใหญ่ครั้งแรกในผู้ติดเชื้อมากกว่า 44,000 ในประเทศจีน พบว่า อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุสูงกว่าคนวัยกลางคนถึง 10 เท่า

» อัตราการเสียชีวิตในคนที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ต่ำที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 8 คนในจำนวนผู้ติดเชื้อ 4,500 คน

» ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือปัญหาในการหายใจ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติอย่างน้อย 5 เท่า

» ผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

** ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อกันและกัน และเราก็ยังไม่เห็นภาพที่สมบูรณ์ของความเสี่ยงในคนแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่

เราจะป้องกันตัวได้อย่างไร

ปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจนว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายจากคนสู่คนได้อย่างไร แต่เชื้อไวรัสชนิดคล้ายกันแพร่ผ่านทางละอองของเหลวที่ออกมาจากการไอและจาม

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

คำแนะนำที่ดีที่สุดจาก องค์การอนามัยโลกคือ เราสามารถป้องกันตัวเองจากไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทุกชนิดได้ด้วยการล้างมือ เลี่ยงการเข้าใกล้คนที่ไอหรือจาม และพยายามอย่าสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก และปาก

เพื่อป้องการการแพร่กระจายของเจ้าไวรัสโควิด 19 นอกจากเป็นการรักษาตนเองแล้วยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่นี่ 

เที่ยวท้องถิ่น