ชาวเที่ยวท้องถิ่นต้องได้ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศมาตรการเยียวยาประชาชน ในพื้นที่ 10 จังหวัดล็อกดาวน์ ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ม.33 .39 และ ม.40 จะมี 9 กลุ่มอาชีพ ที่เข้าเกณฑ์สามารถรับเงินเยียวยาได้ โดยเที่ยวท้องถิ่นได้สรุปมาให้แล้ว

เที่ยวท้องถิ่น life a local

สรุป 9 กลุ่มอาชีพ

รับเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33, 39, และ 40

ใครได้บ้าง? ได้คนละเท่าไหร่ ?

9 กลุ่มอาชีพ ต้องอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัดล็อกดาวน์ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และต้องเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ด้วย (อาชีพอิสระต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 ซึ่งดูรายละเอียดการสมัครได้ด้านล่าง) ได้แก่

เที่ยวท้องถิ่น life a local1.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ได้แก่ โรงแรม, รีสอร์ท, เกสต์เฮ้าส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

เที่ยวท้องถิ่น life a local2.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทาง ระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็น หรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

เที่ยวท้องถิ่น life a local3.การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

เที่ยวท้องถิ่น life a local4.กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจจัดนำเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทำความสะอาด, การจัดการประชุม และการจัดแสดงสินค้า (event)

เที่ยวท้องถิ่น life a local5.กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษี

เที่ยวท้องถิ่น life a local6.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ได้แก่ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

เที่ยวท้องถิ่น life a local7.การก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

เที่ยวท้องถิ่น life a local8.กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวท้องถิ่น life a local9.ศิลปะความบันเทิงและสันทนาการ ได้แก่ การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ผู้ประกันตัว ในมาตรา 33 

กรณีลูกจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินเดือน 50 เปอร์เซ็น (จากเกณฑ์ค่าแรงสูงสุด 15,000 บาท) และเงินสมทบเพิ่มอีก 2,500 บาท รวมแล้วจะได้ไม่เกินคนละ 10,000 บาท

เที่ยวท้องถิ่น life a localกรณีผู้ประกอบการ จะได้รับ รายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัดจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกันตัว ในมาตรา 39 และ 40

เที่ยวท้องถิ่น life a local

จะได้รับเงินช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท ในกรณีที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ยังไม่เป็นผู้ประกันตน หากต้องการจะรับเงินเยียวยาต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าระบบเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม พ..2564 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ด้านบน 5,000 บาท ซึ่งถ้าคุณเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ และยังไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

หากคุณเป็นกลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ ใน 9 กลุ่มอาชีพ ที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คุณสามารถเข้าตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th/eform_news

ทั้งนี้ หากคุณตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบุว่า คุณสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบของคุณได้

เที่ยวท้องถิ่น