7 ที่สายบุญ เที่ยวท้องถิ่น ไหว้พระเมืองธรรมะวนัสวณะ เพชรบุรี นครคีรี

0
1781
เที่ยวท้องถิ่น life alocal

7 สถานที่รับบุญวันพระใหญ่ เที่ยวท้องถิ่น พาสายบุญไหว้พระเมืองธรรมะวนัสวณะนครคีรี เสริมสิริมงคลเป็นใหญ่เป็นโตมนต์ขลัง เศรษฐีเมืองพริบพรี หรือพาไปที่เมืองเพชรบุรี เสริมสิริมงคลหลังจากห่างหายจากการไหว้พระขอพรช่วงโควิด 19 

เขาหลวง .เพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงฯที่มีของดีหลากหลายชวนให้สัมผัส

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เขาหลวงเมืองเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเพชรบุรี เคียงคู่กับเขาวังหรือพระนครคีรีขุนเขาชื่อดังประจำจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เขาหลวงนั้นประกอบด้วยถ้ำจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำพระพุทธโฆษา ถ้ำแกลบ ถ้ำเปี้ยว ถ้ำหมอก ถ้ำมะรุม ฯลฯ รวมไปถึงถ้ำสำคัญที่เป็นดังสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งนี้ คือถ้ำเขาหลวงหรือถ้ำหลวงซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกล้ำค่าของเพชรบุรี อ่านต่อ ?เที่ยวท้องถิ่นไหว้พระนอนขอพรนครพริบพรีเขาหลวง จ.เพชรบุรีhttps://www.lifealocal.com/travel/kaolou

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

วัดมหาธาตุวรวิหาร ชมพระปรางค์ห้ายอดสีขาวภายในปรางค์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และภาพปูนปั้นต่างๆ ภายในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึงสามองค์ ได้แก่ หลวงพ่อวัดมหาธาตุ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อ่านต่อ ?ไหว้ขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ชมความงามพระปรางค์ 5 ยอด เที่ยวท้องถิ่นวัดมหาธาตุ  .. https://www.lifealocal.com/travel/watmahathat/

เมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความโดดเด่นของการใช้ชีวิตริมแม่น้ำที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่แตกต่าง และหลากหลายของคนริมแม่น้ำเพชรบุรี ทั้ง 3 ชุมชน

วัดกำแพงแลงเป็นที่ตั้งของศาสนสถานเก่าแก่สมัยขอมโบราณ ซึ่งก็คือปราสาทวัดกำแพงแลง ตามหลักฐานแล้วสามารถระบุยุคสมัยของการสร้างปราสาทแห่งนี้ได้ว่าอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 .. 1734 ซึ่งเป็นปีที่ปรากฎอยู่ในจารึกปราสาทพระขรรค์ (เมืองกัมพูชา) และปรากฎชื่อเมืองว่า ศรีชัยวัชรปุระ ซึ่งปราสาทวัดกำแพงแลงแห่งนี้ถือเป็นศิลปกรรมแบบบายน อย่างแท้จริง อ่านต่อ ?เที่ยวท้องถิ่นชมความงามวัดกำแพงแลงศิลปะสมัยขอมโบราณ https://www.lifealocal.com/lifestyle/watkumpanglang/

วัดใหญ่สุวรรณาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดใหญ่ เดิมมีชื่อว่า “วัดน้อยปักษ์ใต้” โดยสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ดังจะเห็นได้จากหลักฐานตามพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงไว้ว่าภาพและลายในพระอุโบสถนี้คงเขียนมาก่อน 300 ปีขึ้นไป… อ่านต่อ ?ตักบาตรเข้าพรรษาเที่ยวท้องถิ่นชมความงามวัดใหญ่สุวรรณาราม https://www.lifealocal.com/travel/watyaisuwannaram/

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ตั้งอยู่ที่ วัดข่อย ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นศาสนสถานที่มีความโดดเด่นที่สถาปัตยกรรม สร้างขึ้นโดยการนำศิลปะชั้นสูงของช่างสิบหมู่มาใช้ในการสร้าง จึงมีความงดงามที่อ่อนช้อยไม่เหมือนที่อื่น อ่านต่อ ?เที่ยวท้องถิ่นไหว้พระเวียนเทียนเสริมดวงพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ณ วัดข่อย https://www.lifealocal.com/lifestyle/watkhoi/

วัดพระพุทธไสยาสน์ มีองค์ พระนอน เป็นองค์ประธาน เป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันอังคาร โดนพระเศียรขององค์พระชี้ไปทางทิศใต้ ซึ่งภายในองค์พระนอน ประกอบด้วยห้องถ้ำจำนวน 11 ห้อง นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นจำนวนมากภายในถ้ำ อ่านต่อ ?เที่ยวท้องถิ่นทำบุญวันเข้าพรรษาถวายเทียนวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) https://www.lifealocal.com/travel/watsaiiasbhuddist/

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ

เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”

สมกับคำขวัญประจำจังหวัด ของเมืองเพชรบุรี จริงๆ แบบนี้สายบุญต้องไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับบบบ….

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี (ททท. เพชรบุรี )
สอบถามเพิ่มเติม ?032-471005-6

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

และ บริษัท น่านฟ้า แอร์เซอร์วิส จำกัด โดย Silver stone team 2020

เที่ยวท้องถิ่น