วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022
www.lifealocal.com

Travel

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal โอท็อบ

เที่ยวท้องถิ่น ทำบุญไหว้พระ ขอพร วัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ภายในพระวิหารหลวงของวัดประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ วัดมหาธาตุวรวิหาร “ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ พระปรางค์ 5 ยอด “ วัดมหาธาตุวรวิหาร ชมพระปรางค์ห้ายอดสีขาวภายในปรางค์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และภาพปูนปั้นต่างๆ ภายในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึงสามองค์ ได้แก่ หลวงพ่อวัดมหาธาตุ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระปรางค์ 5 ยอด สีขาว  มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน ภายในพระวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ เมื่อเข้ามาภายในวัดจะพบกับ พระวิหารหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บริเวณหน้าบันประตู มีลวดลายปูนนั้นที่งดงาม ภายในพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ นอกจากนี้ ยังมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์...
พิษโควิด19 ที่ทำให้ต้องเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ไปก่อน ด้วยการคาดการณ์ที่ว่าหยุดไม่ได้ เพราะเท่ากับเสี่ยงให้คนในเมืองจะเอาเชื้อโควิด 19 ไปให้พ่อแม่ ผู้แก่ชราหรือเด็กที่บ้าน ภูมิลำเนาของชาวเที่ยวท้องถิ่น  จะกลายเป็นเหมือนกับม้าเร็ว ที่ลำเลียงส่งเชื้อ "สำนึกรักบ้านเกิด" จากเมืองสู่ชนบท จากเมืองสู่ป่า เพื่อลดเสี่ยงจากปัญหาตามการประเมินไว้จึงเป็นการดับฝันวันสงกรานต์ก่อนจะมีประกาศชดเชยให้ภายหลัง เลื่อนตั๋วรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน อย่างไรให้รอด!?!? จากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารทุกคนที่ซื้อบัตรโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน รถบัส สามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 13-15 เม.ย.2563 นี้ โดยชาวเที่ยวท้องถิ่นสามารถทำได้ดังนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด รถทัวร์ : ทาง...
อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง  สถานที่ที่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นมักจะไปสัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม บริเวณ ห้วยน้ำดัง ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก จากจุดนี้สามารถมองเห็น ดอยเชียงดาว ได้ หรือจะเลือกขึ้น ดอยสามหมื่น หรือ ดอยช้าง ซึ่งเป็น ภูเขาที่สูงที่สุด ใน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บนแนวเทือกเขายาวขนานกันเหนือ-ใต้ของเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาผีปันน้ำสัมผัสไอเย็น เล่นทะลหมอก ชมดอกไม้บานสะพรั่ง กลางขุนเขา อีกหนึ่ง ที่เที่ยวท้องถิ่นหน้าหนาว มนต์เสน่ห์แห่งภาคเหนือของไทย นักท่องเที่ยวนิยมผจญภัยที่นี่ สภาพอากาศโดยทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง เป็นแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน สายหมอกที่อบอวลบน ห้วยน้ำดัง  คือ หมอกที่เกิดขึ้นในหุบเขา เพราะว่าเวลากลางคืนในหุบเขาอุณหภูมิจะลดต่ำลง ทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ และปรากฏเป็นทะเลหมอกในเวลาเช้าหรือหลังฝนตก อีกหนึ่งที่เที่ยวท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง คือ โป่งน้ำร้อน แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวคือ โป่งน้ำร้อนท่าปาย และ โป่งน้ำร้อนโป่งเดือด โป่งน้ำร้อนท่าปาย เป็นธารน้ำร้อนเดือด ซึ่งเกิดจากน้ำไหลมารวมกันเป็นบริเวณกว้าง อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 80 องศาเซสเซียส มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ ตั้งอยู่ในบริเวณของตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจาก ห้วยน้ำดัง ประมาณ 30 กิโลเมตร โป่งเดือด มีลักษณะเป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ สูง 2-3 เมตร มีบ่อขนาดใหญ่ประมาณ...
พระธาตุดอยกองมู วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู พาชาวเที่ยวท้องถิ่นบุกทำบุญ ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน และสวยงามมากวัดนี้มี งานเทศกาลประจำปีหลายงาน เช่น ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงส์ พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่  ของวัดพระธาตุดองกองมูสร้างโดยพ่อค้าชาวไทยใหญ่ชื่อ...
สะพานทุ่งนามุ้ยจุดถ่ายรูปท้องทุ่ง ภาพของทุ่งนามุ้ย สีเขียวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ขั้นไว้ด้วยสะพานไม้เมื่อมองจากมุมสูงจะเหมือนกับงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ เที่ยวท้องถิ่นลุยท้องทุ่งสีเขียวขจี สะพานทุ่งนามุ้ย สถานที่เที่ยวท้องถิ่นและจุดเช็คอินสุดฮิตของจังหวัดนครนายกที่ใครๆมาก็ต่างต้องแวะเวียนกันมาถ่ายรูปคู่กับสะพานที่โค้งไปตามทุ่งนาสีเขียวถ้าหากมาในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะได้เห็นทุ่งนาสีเขียวขจีส่วนชื่อทุ่งนามุ้ยที่หลายๆคนกำลังสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้แต่ก่อนที่นี่เคยเป็นทุ่งหม่ามุ้ยต่อมาจึงเรียกที่นยี่ว่าทุ่งนามุ้ย ภาพของทุ่งนามุ้ย สีเขียวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ขั้นไว้ด้วยสะพานไม้เมื่อมองจากมุมสูงจะเหมือนกับงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ บรรยากาศโดยรอบสะพานทุ่งนามุ้ย มีความร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุง มาสูดโอโซนให้เต็มปอด วันหยุดเสาร์อาทิตย์หากยังไม่มีแพลนไปไหน ลองออกจากกรุงเทพมาเปลี่ยนบรรยากาศรับลมธรรมชาติที่สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพแบบนี้กันครับ นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีสินค้าจากชาวบ้านมาวางขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร และของฝาก และยังมีคาเฟ่เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาอีกด้วย พิกัด : สะพานทุ่งนามุ้ย ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เที่ยวท้องถิ่น
สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยูนนานกับบ้านดิน บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มด่ำกับการชิมชา และ ทานขาหมูหมั่นโถว บ้างก็หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรักไทยแห่งนี้ บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สนุกสนาน เช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาเข้าไปชม "คุกดิน" และการขี่ม้าพาข้ามแดนไป ฝั่งพม่า ที่บ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ำ (บ้านดิน) ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องกับสัมผัสกับ...
องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ สายบุญเที่ยวท้องถิ่นขอพรเสริมบารมีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 79 เมตร เทียบเท่ากับตึกสูง 25-26 ชั้นเลยทีเดียว ตั้งอยู่บนเนินเขามองดูเด่นเป็นสง่าน่าเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน จะได้พรนั้นกลับไป ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามรถขึ้นไปเพื่อชมวิววัดห้วยปลากั้งจากมุมสูงได้ด้วย เป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดไปชมกัน ประวัติของวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พระอาจารย์พบโชค ได้เล่าถึงตอนครั้งแรกที่ได้มาจำวัดว่า ได้มีนิมิตฝันเห็นบน ดอยลูกนี้มีเจดีย์ขนาดสูงใหญ่มาก แต่เห็นเป็นชั้นๆ คนเดินขึ้นได้ 9 ชั้น สวยงามมาก และได้เก็บนิมิตเอาไว้ในใจ จนกระทั่งวันหนึ่งมีวิศวกรจากกรุงเทพฯมานั่งดูดวงกับพระอาจารย์พบโชค หลังดูเสร็จได้ถามพระอาจารย์ว่าจะสร้างอะไรต่อ พระอาจารย์ ได้ตอบไปว่าจะสร้างเจดีย์ เป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นชั้นๆ 9 ชั้น แล้วมีเจดีย์เล็กๆ 12 ราศี ล้อมรอบ อีก 7 วันต่อมามีคนถือรูปเจดีย์ที่เป็นภาพสีที่แต่งโดยคอมพิวเตอร์ พอพระอาจารย์...
'คำชะโนด หรือป่าคำชะโนด อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ที่ชาวเที่ยวท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว หากแต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน้ำ หรือความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาล วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ เดินทางไปรู้จักและสัมผัสถึงธรรมชาติอันมหัศจรรย์ หนึ่งเดียวในเมืองไทยแห่งนี้ไปด้วยกัน เป็นวัดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และปกคลุมด้วยผืนป่าคำชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณ แต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนาน ซึ่งในประเทศไทยมีต้นคำชะโนดแบบนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น ด้านในของป่าคำชะโนด ตรงบริเวณศาลเจ้าปูศรีสุทโธ เราจะเห็นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ เที่ยวท้องถิ่นต่างเดินทางเข้ามากราบไหว้กันไม่ขาดสาย โดยอีกด้านหนึ่งของศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ นักท่องเที่ยวจะเห็นรากต้นไทรขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านนิยมเข้ามากราบไหว้บูชาด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเรื่องเล่าตำนานพญานาค ซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่า พญาศรีสุทโธนาคราช ผู้ขุดแม่น้ำโขงใช้ป่าคำชะโนด เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือ สะพานปูนรูปปั้นพญานาค 2 ตัว 7 เศียร และถ้าสังเกตให้ดี ๆ ตรงกึ่งกลางสะพาน จะเจอกับรอยแยก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลนั่นเอง...
ท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ตื่นตาตื่นใจไปกับโบราณสถานมากมายที่จะทำให้คุณหวนรำลึกถึงบ้านเมืองในยุคก่อน ข้าวของเครื่องใช้โบราณที่เก็บรักษาอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ก็ชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส รวมไปถึงแหล่งทอผ้า ร้านกาแฟเก๋ๆ ที่รวมเป็น 10 สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมาถึงสุโขทัย ศูนย์ผ้าหมักโคลน บ้านนาต้นจั่น ผ้าหมักโคลน รับรองว่าไม่เปื้อน ไม่เปรอะ มีแต่ความสวยงามเป็นผ้าผืนนุ่มที่ผ่านการหมักด้วยโคลนของบ้านนาต้นจั่น ชุมชนที่ใช้วิถีภูมิปัญญาจากการเป็นคนช่างสังเกต ทำให้ได้กรรมวิธีในการได้ผ้าผืนสวยที่มีความนุ่มและให้สีสันที่แปลกตา มาเที่ยวที่นี่สามารถทดลองทำผ้าหมักโคลนได้ด้วยตัวคุณเองอีกด้วย  นอกจากจะเรียนรู้การทำผ้าหมักโคลนแล้ว ชุมชนบ้านนาต้นจั่นยังมีข้าวเปิ๊บอาหารถิ่นขึ้นชื่อ มาแล้วต้องมาลองชิม นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนรวมถึงชมสวนผลไม้และทุ่งนาได้อีกด้วยกิจกรรมเยอะขนาดนี้ต้องค้างสักคืน ที่ชุมชนมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาพักด้วยนะ ตื่นเช้ามาไปชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ กิจกรรมน่าสนใจขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้ว สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ไปเที่ยวชมผ้าทองคำกันที่ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณและจำหน่ายผ้าทอไทพวน ที่รับประกันได้ว่าคนรักผ้าต้องตื่นตาตื่นใจไปกับผ้าผืนสวยมากมาย เพราะเจ้าของพิพิธภัณฑ์เป็นนักสะสมผ้าโบราณ ผ้าตีนจกจากที่ต่างๆ เช่น ผ้าตีนจกจากอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผ้าทอลาวครั่ง ฯลฯ  เรียกว่าทำเพราะใจรักโดยแท้ ทำให้ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยวของชาวไทพวน เช่น ผ้าจกเก้าลาย เป็นที่รู้จัก...
ยิง ปุ๊บ รับ ปั๊บ !! เที่ยว ชิลล์ ช็อป 9 เส้นทางท่องเที่ยวตามผืนผ้า ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ ตอน เหนือลิมิเต็ด ทีมเที่ยวท้องถิ่นห้ามพลาด!! กิจกรรมดีๆ เพียงสแกน QR Code ตามจุดที่ตั้งในเส้นทาง ก็มีสิทธิ์รับกระเป๋าเหนือลิมิเต็ด  วันนี้-20 กันยายน 2562 จำนวนจำกัดเพียง 500 ท่านแรกที่ทำทุกขั้นตอนในระบบฯถูกต้องเท่านั้นจ้าา.. 10 จุดสแกนเส้นทาง น่าน วัดหนองบัว วิสาหกิจชุมชน ตำบลน้ำเกี๋ยน เฮือนฮังต่อ โฮงเจ้าฟองคำ ร้านฝ้ายเงิน แพวผ้าฝ้าย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้า บ้านซาวหลวง เฮือนภูคา กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต (ป้าหลอม) ฟาร์มเห็ดหัวน้ำ อ.ปัว •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. 10 จุดสแกนเส้นทาง เชียงราย...

Recent Posts