เที่ยวท้องถิ่น กำลังใจ เราไปเที่ยวกัน เที่ยวปันสุข กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย

0
1634
เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เตรียมเฮ!!  ชาวเที่ยวท้องถิ่น กับแคมเปญ ททท. “เที่ยวปันสุขที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเที่ยวปันสุขหลังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยจากนี้จะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียด ขณะที่นายกฯ กำชับให้ดำเนินการมาตรการ ต้องทำให้โปร่งใส นายอนุทิน ระบุด้วยว่า ส่วน Travel Bubble ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนการเจรจา ต้องดูความเหมาะสม และดูสถานการณ์ด้วย

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้น แยกออกเป็น 3 แพ็กเกจ นะชาวเที่ยวท้องถิ่น  ได้แก่

กำลังใจ

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

1. แพ็กเกจกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เป็นการมอบงบฯ ศึกษาดูงานแบบ อบรม สัมมนา ผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือรัฐบาลจ่ายเงินให้ 2,000 บาทต่อคน

เราไปเที่ยวกัน

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

2. แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันสำหรับประชาชนทั่วไป มอบส่วนลดค่าจองห้องพัก โดยช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% ต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน สามารถเลือกโรงแรมได้เอง รวมไปถึงจะได้รับแจกเงินเที่ยว 600 บาทต่อคืน เมื่อใช้จ่ายในโรงแรมสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด

เที่ยวปันสุข

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

3. แพ็กเกจเที่ยวปันสุขสำหรับประชาชาชนทั่วไป มอบส่วนลดค่าเดินทาง ทั้งตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถเช่า โดยที่ผู้ซื้อจ่าย 60% รัฐช่วยจ่ายที่เหลืออีก 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

สำหรับวิธีลงทะเบียนนั้น คาดว่าประชาชนจะต้องลงทะเบียน รับสิทธิ์ในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน คล้ายกับโครงการชิมช้อปใช้หรือโครงการการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องรอการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

เที่ยวท้องถิ่น