เที่ยวท้องถิ่น แบบวิถีใหม่ (New Normal) มองหาความปลอดภัย (SHA)

0
2126
เที่ยวท้องถิ่น life alocal
เริ่มคลายล็อกมาเป็นระยะแล้วสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้สายการบินเริ่มเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเชื่อว่า เที่ยวท้องถิ่น น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเริ่มผ่อนปรนให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกันได้ในเร็ว ๆ นี้
เที่ยวท้องถิ่น life alocal
โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ

ตราสัญลักษณ์ SHA

ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในอนาคตนับเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจการใช้บริการ ทำให้เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป
=====
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการคลายล็อกและป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดกลับมาเกิดซ้ำรอบ 2 และเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด และยกมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวฯ, กระทรวงสาธารณสุข, หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
เที่ยวท้องถิ่น lifealocalโดยสมาคม สมาพันธ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงสาธารณสุข โดย ททท.จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ และมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์
ขณะเดียวกัน ททท.สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ (new normal)
เที่ยวท้องถิ่น life alocal
สำหรับสถานประกอบการนั้นจะแบ่งออกเป็น 10 ประเภทกิจการ ประกอบด้วย
  • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
  • โรงแรม/ที่พัก/สถานที่จัดการประชุม
  • นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว
  • ยานพาหนะ
  • บริษัทนำเที่ยว
  • สุขภาพและความงาม
  • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
  • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
  • โรงละคร/โรงมหรสพ/การจัดการแสดง
  • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ
มาตรฐานเบื้องต้นของสถานประกอบการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1.สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3.การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน
“ยุทธศักดิ์ สุภสร” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บอกว่า ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
ตัวอย่างการเที่ยวท้องถิ่นวิถีใหม่
เที่ยวท้องถิ่น life alocal เที่ยวท้องถิ่น life alocal

 

ขอขอบคุณ บริษัท น่านฟ้า แอร์เซอร์วิส จำกัด โดย Silver stone team 2020