สายบุญเที่ยวท้องถิ่นต้องแวะขอพร ตามหาที่มาของน้ำมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ วัดน้ำฮู ปาย

0
1821
เที่ยวท้องถิ่น

น้ำมนตร์ศักดิ์สิทธิ์มาจากไหน?!?

เที่ยวท้องถิ่น

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง สายบุญเที่ยวท้องถิ่นต้องแวะขอพร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.. 2515

วัดน้ำฮู

เที่ยวท้องถิ่น

วัดน้ำฮู (ฮู หมายถึง รู มีน้ำไหลออกมาจากรู?? หรือมีรูให้น้ำออกมา??) โดยทางวัดน้ำฮูจะนำน้ำที่ได้จากเศียรหลวงพ่ออุ่นเมืองนำมาผสมกับน้ำ เพื่อทำเป็นน้ำมนต์แจกจ่ายแก่ผู้สนใจต้องการนำไปใช้ประโยชน์หรือบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

เที่ยวท้องถิ่น

เรื่องมีอยู่ว่ามีพระธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่มานมัสการ และสงสัยว่าข้างใน พระจะมีน้ำ จึงเปิด ดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลังไหลมาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะ

เที่ยวท้องถิ่น

วัดน้ำฮูแห่งนี้มีพระเกษาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งด้านหลังวิหารหรือโบสถ์ของวัดน้ำฮูเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่เรียกว่าเจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยาและมองออกไปข้างกันนั้นก็มีศาลาประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่

เที่ยวท้องถิ่น

พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึก ประวัติการสร้างอย่างชัดเจน เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จ พระพี่นาง สุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนมที่พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกษาของ สมเด็จพระพี่นางฯ ไว้ 

เที่ยวท้องถิ่น

บริเวณด้านหน้าวัดยังมีตลาดนวัตวิถีบ้านน้ำฮู เพื่อชมสินค้าวิถีชีวิต วิถีชุมชน และความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น

 

ขอขอบคุณโครงการดีๆ ” เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ” โดย ททท.

ผู้ร่วมเดินทางดีๆ ” เที่ยวไหนดี กับ Silverstonetour “

ติดตามเรื่องราวต่อ ที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น