ตักบาตรเข้าพรรษาเที่ยวท้องถิ่นชมความงามวัดใหญ่สุวรรณาราม

0
1899
เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

เที่ยวท้องถิ่นชมความงามวัดใหญ่สุวรรณารามเรื่องแปลกพระบาทมี 6 นิ้ว วัดมีความสวยงามของสถาปัตยกรรม งานจิตรกรรม และประติมากรรม ที่รวบรวมช่างฝีมือไว้หลายสาขา โดยเฉพาะฝีมือช่างเพชรสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้ทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา

เที่ยวท้องถิ่น lifealocalเที่ยวท้องถิ่น lifealocalเที่ยวท้องถิ่น lifealocal

มารู้จักความงามของ วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดใหญ่ เดิมมีชื่อว่า “วัดน้อยปักษ์ใต้” โดยสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ดังจะเห็นได้จากหลักฐานตามพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงไว้ว่าภาพและลายในพระอุโบสถนี้คงเขียนมาก่อน 300 ปีขึ้นไป

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

ความโดดเด่นของวัดใหญ่สุวรรณาราม อยู่ที่รูปแบบของสถาปัตยกรรม งานจิตรกรรม และประติมากรรม ที่รวบรวมช่างฝีมือไว้หลายสาขา โดยเฉพาะฝีมือช่างเพชรสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เห็นได้ในพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย ถัดมาด้านซ้ายเป็นรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ด้านขวาเป็นรูปหล่อพระครูมหาวิหาราภิรักษ์ (พุก) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม และที่สำคัญคือ ด้านหลังพระประธานมีพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย มีความแปลกคือที่พระบาทเบื้องขวามี 6 นิ้ว

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

บานประตูของศาลาการเปรียญ ถือว่าเป็นบานประตูประวัติศาสตร์ มีความงดงามและมีชื่อเสียงอย่างมาก ก็คือบานประตูกลางซึ่งอยู่ด้านหน้าของศาลาการเปรียญทางทิศตะวันออก ทำด้วยไม้สัก จำหลักลวดลายกระหนกก้านขด 2 ชั้น ปิดทองประดับกระจก กรอบเช็ดหน้าบานประตูทำไว้สวยงาม ตอนบนของบานประตูด้านมีรอยแตก เล่ากันว่าเคยถูกพม่าฟัน แต่นักวิชาการให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นการทำลายประตูตั้งแต่ครั้งรื้อตำหนักถวายสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม)

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี (ททท. เพชรบุรี ) #tatphet สอบถามเพิ่มเติม 032-471005-6

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

และ บริษัท น่านฟ้า แอร์เซอร์วิส จำกัด โดย Silver stone team 2020

เที่ยวท้องถิ่น