เที่ยวท้องถิ่น พากราบขอพรพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์​เทวดาแดนใต้

0
2218
เที่ยวท้องถิ่น

พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

เที่ยวท้องถิ่น

พาชาวเที่ยวท้องถิ่นกราบขอพรพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์​(เทวดาแดนใต้)​และเพื่อเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเราต้องได้กราบครบทั้งจิตวิญญาณบารมีและสะรีระของพ่อท่านคล้ายเริ่มจากกราบสะรีระที่วัดธาตุน้อยกราบบารมีที่วัดราษฎร์บำรุงและกราบจิตวิญญาณที่วัดสวนขันหลังจากกราบพ่อท่านครบทั้งสรีระบาระมีและจิตวิญญาณ

เที่ยวท้องถิ่น

เทวดาแดนใต้

ความศักดิ์สิทธิ์ ความมีวาจาสิทธิ์ พูดไปอย่างไรจะมีผลให้เกิดขึ้นตามวาจาที่พูดออกไปอย่างนั้นของพระอริยสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งวัดธาตุน้อย หรือวัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช นามว่า พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือรู้จักในนามว่าพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” 

เที่ยวท้องถิ่น

ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนเที่ยวท้องถิ่นที่เคารพนับถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและแจ่มใส อารมณ์เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา ท่านมักจะให้พรกับทุกคนขอให้เป็นสุข เป็นสุข

เที่ยวท้องถิ่น

กราบสรีระสังขารวัดธาตุน้อย

เที่ยวท้องถิ่น

วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งขึ้น 

กราบบารมีธรรม วัดราษฎร์บำรุง

เที่ยวท้องถิ่น

วัดสวนขันเป็นวัดราษฎร์เดิมตั้งอยู่ที่วัดราษฎร์บำรุงปัจจุบันชาวบ้านเรียกวัดคุดด้วนเพราะตั้งอยู่ริมฝั่งคลองคุดด้วนแต่ที่ตั้งเป็นที่ไม่เหมาะบางประการเนื่องจากฤดูน้ำก็ถูกน้ำท่วมบ่อยๆและสถานที่คับแคบจึงทำการย้ายวัดขึ้นไปทางเหนือของคลองคุดด้วน

กราบจิตวิญญาณ วัดสวนขัน

เที่ยวท้องถิ่น

เป็นวัดที่สร้างวัดขึ้นมาใหม่ในป่าไม้ขันอันเป็นที่สวนของอุบาสกผู้มีศรัทธาถวายให้วัด และพร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า วัดสวนขัน สิ่งที่น่าสนใจของวัดสวนขัน มีอยู่มากมายอย่างเช่นหอไตรกลางน้ำ ที่มีเตียงนอนธรรมาสน์ปาฏิโมกข์ วัดสวนขันปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช มีพระปลัดคง เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พระปลัดคงเป็นลูกศิษย์ของพระครูกราย ต่อมาลาสิกขาบท พระครูกรายได้เสนอพ่อท่านคล้ายให้เป็นเจ้าอาวาส

พ่อท่านคล้าย เป็นนักก่อสร้าง นักประพันธ์ นักปฏิบัติทางวิปัสสนาฯลฯพ่อท่านคล้ายเคยแต่งบทกลอนกำดัดนาคไว้ว่าศีลสิบโดยตั้งรักษาโดยหวังองค์ศีลทั่วผองสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิ้นเสร็จควรตรองศีลสิบหม่นหมองสองร้อยมรณา

เที่ยวท้องถิ่น

ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้ประพฤติปฎิบัติตามแนวทางที่ดีเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขของชีวิตที่แท้จริง

เที่ยวท้องถิ่น

เส้นทางสายธรรมะผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนนครศรีธรรมราช เมืองที่เต็มไปด้วยวิถีชาวพุทธที่เลื่อมใสในความสุขที่แท้จริง เที่ยวท้องถิ่น ขอขอบคุณการเดินทางดีๆและข้อมูลความรู้ ที่มาจากท่านพี่สุเทพ เกื้อสังข์ รอง ผอ.อพท. ,พี่มิงค์ อพท.,พี่เก๋วิถีคีรีทัวร์

อ่านต่อเรื่องราวเที่ยว ดีๆ ที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น