คีรีวงวิสาหกิจชุมชนเรียนรู้จากชุมชนปลายทางท่องเที่ยวท้องถิ่น

0
2917
เที่ยวท้องถิ่น

เรียนรู้จากชุมชนปลายทางท่องเที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่นชุมชนบ้านคีรีวงที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ และได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชนประกอบด้วยการนำทางเดินป่าลูกหาบการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์มัดย้อมโดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เที่ยวท้องถิ่น

บ้านคีรีวงจึงเป็นเหมือนเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวง แล้วมาพักกาย พักใจสงบ ๆ กันที่นี่ หากแต่ความสงบที่ว่าจะยั่งยืนเพียงใด ล้วนขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวทุกคน เพราะเราคงไม่อยากเห็นภาพของบ้านคีรีวงที่ถูกความเจริญเข้าดูดกลืนทั้งวิถีชีวิตและธรรมชาติไปจนหมดสิ้น

เที่ยวท้องถิ่น

บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่าสวนสมรมเช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ในฤดูผลไม้ จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ผลผลิตของคีรีวง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวคีรีวงมีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกผลไม้ 

ชุมชนบ้านคีรีวง

แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มได้แก่กลุ่มมัดย้อมกลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานกะลามะพร้าวกลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวนซึ่งแต่กลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวท้องถิ่นก็มักจะซื้อเป็นของฝากกันอยู่เสมอสินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ

เที่ยวท้องถิ่นเที่ยวท้องถิ่นชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมกับชมจุดสาธิตสิ่งต่างๆ ความพิเศษของคีรีวงก็คือ เป็นแหล่งที่มีการทำสินค้า OTOP หลายประเภท ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ๕ ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ 

เที่ยวท้องถิ่น

บ้านคีรีวงกลายจุดหมายปลายทาง..

ท่องเที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น

นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนไม่ขาดสาย เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมความงามของธรรมชาติ ซึ่งจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหารถติด รวมทั้งการใช้ชีวิตของชาวบ้านได้เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นหน้าที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบ้านคีรีวง นั่นคือการเคารพกฎระเบียบของชุมชน รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อที่ว่าให้ธรรมชาติสวย ๆ ของบ้านคีรีวงอยู่กับเราไปนาน ๆ

ติดตามเรื่องราวดีๆที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น