เที่ยวท้องถิ่นอย่างไร?ให้สุขใจ 2 เด้งทั้งลดภาษี และมีเงินเพิ่ม

0
1371
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

หลังมีข่าวแว่วๆว่าแจกเงินเที่ยวท้องถิ่น 1,500 บาทต่อรายให้ใช้กินใช้เที่ยวกันให้หนำใจ (ไม่รู้จะพอเยียวยาใจของนักเที่ยวท้องถิ่นพอได้บ้าง) ให้ไปเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน 55 จังหวัดของไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้เราๆขาเที่ยวได้นำเงินในส่วนอื่นเพื่อมาลดหย่อนภาษีได้อีก มาดูกันเลยว่ามีส่วนไหนกันบ้าง?!?

ลดหย่อนภาษีเที่ยว ตามมาตรการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นักเที่ยวท้องถิ่น สามารถขอลดหย่อนภาษี ผ่านมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) อะไรได้บ้าง

1 ท่องเที่ยว สามารถขอลดหย่อนค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ในเมืองหลักไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 เม..-30 มิ.. 62

เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

2 ซื้อสินค้า OTOP สามารถขอลดหย่อนภาษีค่าซื้อสินค้า OTOP ไม่เกิน 15,000 บาท ใช้จ่ายระหว่าง 30 เม..- 30 มิ.. 62

เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

3 การศึกษาและกีฬา สามารถขอลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ..-30 มิ.. 62

เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

4 ส่งเสริมการอ่าน สามารถขอลดหย่อนค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ไม่เกิน 15,000 บาท ใช้จ่ายระหว่าง 1 ..- 31 .. 62

เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

5 ที่พักอาศัย ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 เม..- 31 .. 62

เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

6 e-Tax สามารถหักรายจ่ายลงทุนผ่าน e-Tax 2 เท่า ระหว่างวันที่ 30 เม..- 31 ..62

เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal
เที่ยวท้องถิ่น Lifealocal

เป็นเรื่องดีที่กระทรวงการคลังที่ช่วยให้เราได้บ้างสุขใจกับกิจกรรมสร้างสุขของเรา โดยเฉพาะ!!

ติดตามทริปเที่ยวดีๆ ที่เที่ยวท้องถิ่น