เที่ยวท้องถิ่นชมวัดแฝด วัดจองคำ วัดจองกลาง สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวไทใหญ่

0
1518
เที่ยวท้องถิ่น

วัดจองกลางจองคำ

เที่ยวท้องถิ่น

วัดจองคำและวัดจองกลางเปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำจะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้นะชาวท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นที่ด้านหน้าของวัดซึ่งเป็น สวนสาธารณะหนองจองคำใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ

เที่ยวท้องถิ่น

วัดจองคำ 

เที่ยวท้องถิ่น

พระอารามหลวงวัดจองคำ วัดจองคำ ตั้งอยู่ข้างหนองน้ำซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่าหนองจองคำเป็น วัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.. 2340 เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทย ใหญสิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ..2477 โดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน ของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่าและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำเนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว

เที่ยวท้องถิ่น

วัดจองกลาง 

เที่ยวท้องถิ่น

ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกเช่น ตุ๊กตา แกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับ พระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่าซึ่งนำมาจากพม่า ตั้งแต่ พ.. 2400นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดก และภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพ เป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์

เที่ยวท้องถิ่น

เจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ บนยอดประดับฉัตรสามชั้น มีกลุ่มเจดีย์สี่ทิศล้อมรอบ องค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ส่วนลายปูนปั้นที่องค์เจดีย์ทาสีทอง ในยามค่ำคืนเมื่อประดับไฟสีทองจะเปร่งรัศมีสวยงามยิ่งนัก

เที่ยวท้องถิ่นเที่ยวท้องถิ่น

การเดินทางไปวัดจองคำจองกลาง

อยู่ในตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห่างจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ เขต1 ประมาณ 5 กม.ไปทางทิศตะวันออก  .ชำนาญสถิตย์ ห่างจากขุนลุมประพาสประมาณ 100 เมตร

เที่ยวท้องถิ่นเที่ยวท้องถิ่น

ขอขอบคุณโครงการดีๆ ” เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ” โดย ททท.

ผู้ร่วมเดินทางดีๆ ” เที่ยวไหนดี กับ Silverstonetour “

อ่านเรื่องราว ที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น