วัดหงาว หลวงพ่อดีบุก คู่เมืองระนอง เที่ยวท้องถิ่นต้องมาเสริมสิริมงคล

0
3268

วัดหงาว ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูป หลวงพ่อดีบุก พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก  รวมถึงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เที่ยวท้องถิ่นพาบุก  เพราะเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกของเมืองรองชาวระนอง 

 

หลวงพ่อดีบุกนั้น มีขนาดใหญ่มากๆ เป็นสีเงิน สวยงามจริงๆ…. โดยด้านในมี พุทธศาสนิกชน เข้ามากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย และสงบเงียบทีม Lifealocal นี่ต้องสงบเสงี่ยมมาก
วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวระนอง Local Traditional
ด้านหลังของวัด เนินสูงวิวสวย… มีบันไดสร้างขึ้นไปบนภูเขาเหนือหนองน้ำเป็นบันไดที่ใช้ในประเพณีตักบาตรเทโวของชาวระนองเมืองรองต้องลอง

เพิ่มเติม เที่ยวท้องถิ่น เมืองหนึ่งใน uasean.com