กักอยู่บ้านพักเที่ยวท้องถิ่นจัดการเจ้าไวรัสโควิด 19 รับผิดชอบต่อสังคม

0
1563
เที่ยวท้องถิ่น life alocal

กักอยู่บ้านพักเที่ยวท้องถิ่นเพื่อจัดการเจ้าไวรัสโควิด 19 เราจึงอยากแนะนำทั้งกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเจ้าไวรัสโควิด 19 นอกจากเป็นการรักษาตนเองแล้วยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย แล้วเราจะสู้กับภัยร้ายนี้ไปด้วยกันนะชาวเที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

» เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง » สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงว่าป่วย » ได้รับคําแนะนําจากแพทย์หรือกรมควบคุมโรค ให้เก็บตัวดูอาการที่บ้าน

ต้องทําอย่างไรบ้าง?!?

เก็บตัวอยู่ที่บ้าน » แยกตัวเองจาก คนในครอบครัว

ไม่เข้าไปในชุมชน » ทํางานหรือเรียนจากที่บ้าน งดการเข้าประชุม งดการไปที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด

สังเกตอาการตนเอง » หากมีอาการผิดปกติต้อง รีบแจ้งแพทย์ และใช้ Application เพื่อบันทึกสุขภาพทุกวัน

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

» ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ํา ผ้าเช็ดตัว ช้อน,ใช้ช้อนกลาง หากต้องทานอาหารร่วมกัน

» แยกห้องนอน แยกห้องน้ำ หรือเข้าใช้เป็นคนสุดท้าย 

» หมั่นทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู 

» สมาชิกทุกคนในบ้าน ควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ

» ซักเสื้อผ้าด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักด้วยน้ําร้อน 60-90 องศาเซลเซียส  

» สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด ในระยะ 1-2 เมตร 

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

» หยุดทํางาน หยุดเรียน ใช้วิธีการทํางานจากที่บ้านหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์

» ไม่ไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจํานวนมาก งดการเข้าประชุม ไม่ไปห้างสรรพสินค้า ตลาด 

» ซื้อของออนไลน์ ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์

» สํารองอาหารในปริมาณที่เหมาะสม

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

» สังเกตอาการไข้ ไอ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

» สังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ํามูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลําบาก

» ใช้ Application เพื่อบันทึกสุขภาพทุกวัน ที่นี่

» หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้ใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : ศูนย์ปฏิบัติการทวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEoC) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างไรและจะป้องกันการแพร่และรับเชื้อได้อย่างไร ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น