เที่ยวท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านจากดิน สู่การสร้างรายได้ของชุมชน

0
2003
เที่ยวท้องถิ่น

จากดินสู่การสร้างรายได้ของชุมชน

เที่ยวท้องถิ่นเที่ยวท้องถิ่นตามหาจุดเริ่มต้นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่เล็งเห็นประโยชน์ของไส้เดือน และด้วยที่คนในพื้นที่ส่วนมากมีอาชีพกรีดยางและทำสวนผลไม้ หลังจากกรีดยางเสร็จในตอนเช้าในแต่ละวัน ต่างก็มีเวลาว่างจึงหันมาเลี้ยงไส้เดือนเอามูลมาทำปุ๋ย เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้กัน

เที่ยวท้องถิ่น

มูลไส้เดือนลานสกา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเขาแก้ว เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากคนที่มีความคิดไม่เคยหยุดนิ่งเพียงคนเดียว สามารถชักชวนผู้คนที่มีความคิดเดียวกันเข้ามารวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนใกล้เคียง และมีชื่อเสียงกระจายไปทั้งจังหวัด

เที่ยวท้องถิ่น

ประโยชน์ของไส้เดือนมีมากมาย ทั้งมูลทั้งตัวของไส้เดือนเอง ตัวของไส้เดือนขายเป็นอาหารปลา ให้กับคนที่เลี้ยงปลาตู้ ส่วนมูลของไส้เดือนก็ขายเป็นปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนั้นไม่ให้โทษต่อดินเลย แถมยังให้ความชื้นกับดิน ช่วยโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินร่วนซุย และมีธาตุอาหารสำหรับพืชอย่างครบถ้วน

เที่ยวท้องถิ่น

ลักษณะการเลี้ยง แบ่งออกเป็นสองวิธี คือสมาชิกในกลุ่ม เลี้ยงเองที่บ้าน กับเลี้ยงรวมกันภายในกลุ่ม สมาชิกที่เลี้ยงรวมกันภายในกลุ่ม ผลการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของกลุ่ม โดยสมาชิกถือหุ้น แล้วปันผลกันปีละครั้ง ส่วนสมาชิกที่เลี้ยงเองที่บ้าน ต้องลงทุนด้วยตัวเอง และเงินที่ได้จากการขายมูลไส้เดือนส่วนหนึ่งเอามาเข้าบัญชีกลุ่ม เพื่อทำเป็นเงินฝาก ซึ่งสามารถกู้หรือถอนได้

เที่ยวท้องถิ่น

ราคาที่ทำขายกันอยู่ในตอนนี้ หากขายปลีกจะขายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ถ้าเป็นกระสอบจะขายกระสอบละ 300 บาท โดยกระสอบหนึ่งจะบรรจุกระสอบละ 21 กิโลกรัม

เที่ยวท้องถิ่น

ถามว่าลูกค้าที่มาซื้อส่วนมากมาจากไหน พี่แต้ว หรือคุณพิทยาภรณ์ เลขาฯ กลุ่ม ตอบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากเกษตรกรในชุมชนและตำบลใกล้เคียง และลูกค้าหลายรายมาจากต่างอำเภอ ก็มีบ้างที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊ก มาถึงตอนนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากพอสมควร

เที่ยวท้องถิ่น

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกลุ่มให้ความสำคัญมากกว่ายอดขาย และถือเป็นภารกิจสำคัญของกลุ่ม โดยการแนะนำวิธีการเลี้ยงต่อผู้ที่มาศึกษาดูงาน ตอนนี้ก็มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กรต่างๆ

เที่ยวท้องถิ่น

เพื่อจะได้ความรู้นี้ไปทำเองได้ และสูงสุดการเลี้ยงไส้เดือนนั้น ก็เพื่อให้ดินดี หากเป็นไปได้ ก็อยากให้ผืนดินทั้งประเทศไทยปลอดจากสารเคมี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลไส้เดือนลานสกา 

ติดตามเรื่องราวดีๆที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น