หนาวนี้ที่น่าน..เที่ยวท้องถิ่น เมืองรองที่ไม่น่ามองข้ามในยุคนี้

0
1739

‘น่าน เมืองน่ารักในหุบเขาสลับซับซ้อน ผู้คนเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรี ชีวิตคนที่นี่ก็ช่างเนิบช้า ไม่ต้องเร่งรีบเหมือนคนเมืองหลวง เที่ยวท้องถิ่นเมืองน่านเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมาก เอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่ไม่ใช่แสงสี แต่เป็นกลิ่นอายอดีตที่เจือปนอยู่กับปัจจุบันอย่างลงตัว

 
เมืองน่าน ส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองที่ยังมีการดำเนินชีวิตตามวิถีเดิม มีการปฏิบัติตามขนบประเพณีของบรรพชน เช่น การสร้างบ้านเรือนในลักษณะเรือนสูง มีชานสำหรับซักล้างหรือนั่งเล่น บันไดมีอ่างล่างเท้า และจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่รักการทำบุญ โดยจะเห็นได้จากจำนวนวัดที่มีอยู่มากมาย เรียกได้ว่ามีอยู่แทบทุกหมู่บ้าน และวัดนี่เองที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนเมืองน่าน

เที่ยวท้องถิ่นเมืองน่านเป็นเมืองล้านนาตะวันออกที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม เพิ่มเติม uasean.com ที่ยังรักษาเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้ค่อนข้างมาก และมีความตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง คงต้องบอกว่าเที่ยวกันเป็นอาทิตย์ก็ไม่หมด! เพราะน่านเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมาก เอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่ไม่ใช่แสงสี แต่เป็นกลิ่นอายอดีตที่เจือปนอยู่กับปัจจุบันอย่างลงตัว ทั้งนี้การท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะทำให้เราได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชุมชนอันแตกต่างหลากหลายของชาวชุมชนต่างๆในเมืองไทยอีกด้วย

ติดตามรีวิว ที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น