นครศรีดี๊ดี เที่ยวท้องถิ่น ส่งเสริม ร่วมมือ วิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันไปได้ไกล

0
1936
เที่ยวท้องถิ่น

นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม

เที่ยวท้องถิ่น

นครศรีธรรมราชสามารถแสดงศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น ผลักดันและสานต่อกิจกรรมที่สำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท่านผู้ว่าฯ  “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิมและส่งผลสำเร็จเชิงรูปธรรมในการกระจายรายได้ไปยังท่องเที่ยวชุมชนและสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐาน

เที่ยวท้องถิ่น

โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งจะทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และในระหว่างการจัดกิจกรรมได้มีการนำคณะฯ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ต่างๆในพื้นที่ต่างๆของนครศรีธรรมราช ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต่างชื่นชมและชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับทุกจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

เที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

เที่ยวท้องถิ่น

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (สทน.) ร่วมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช สมาคมท่องเที่ยวขนอม และภาคีเครือข่ายท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

เที่ยวท้องถิ่น

กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23–25  พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) มีมติเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ และต้อนรับคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมฯ จากทั่วประเทศร่วม 1,000 คน 

ทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

เที่ยวท้องถิ่น

จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และร่วมเสวานาเรื่องทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งการนำผู้ประกอบการท่อเที่ยวจากภาคใต้หลายจังหวัดมาร่วมออกบูธภายในงาน ท่ามกลางความสนใจของผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักนับพันคน โดยในส่วนของการเสวนา มีผู้ร่วมเสวานาประกอบด้วย พล..อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ในฐานะตัวแทน พล..พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจิมมี่ ชวาลา คหบดีนักธรกิจใจบุญชาวนครศรีธรรมราช นายนิธิ สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (...) นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) โดยมีอาจย์ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม เป็นผู้ดำเนินรายการ

เที่ยวท้องถิ่น เที่ยวท้องถิ่น

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยวท้องถิ่น มีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเด่นรวมทั้งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย และเป็นพื้นที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย และเชื่อว่าหลังจากที่มีการขยายและยกระดับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเรียบร้อยแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ พล..อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ยืนยันว่าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะให้การดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด

เที่ยวท้องถิ่น เที่ยวท้องถิ่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ที่นี่

เรื่องเที่ยวท้องถิ่น ที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น